Luxe Winkelen
Image default
Gezondheid

Wat is een normale bloeddrukmeting

Wat is een normale bloeddrukmeting?

Bloeddruk is de kracht waarmee uw hart bloed rondpompt in het lichaam en wordt gemeten met 2 getallen. Het hoogste getal (systolisch) geeft aan wanneer het hart pompt, het laagste getal (diastolisch) is de weerstand tegen de bloedstroom in de bloedvaten. Het is algemeen bekend dat hoge en lage bloeddruk gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, maar hoe zit het met een gezonde of juiste bloeddruk?

Wat is de ideale bloeddruk?

Bloeddrukwaarden worden berekend met het ene getal ‘over’ het andere: systolische bloeddruk over diastolische. 
De bloeddrukmeter geeft de metingen weer in millimeter kwik, weergegeven als ‘mmHg’. De normale bloedruk vrouw en man zal enigszins verschillen, welke te maken kan hebben met leeftijd, etnische afkomst of mogelijke of huidige gezondheidsproblemen.

De normale bloeddruk voor volwassenen ligt tussen 90/60mmHg en 120/80mmHg. Dit betekent dat alles onder 90/60mmHg een lage bloeddruk (hypotensie) is, terwijl alles boven 140/90mmHg een hoge bloeddruk (hypertensie) is, aangezien dit de drempel is waarbij een medische professional actief uw bloeddrukbereik zou controleren. De bloeddruk wordt veelal met een bloeddrukmeter gemeten.

Als u deze cijfers kent, kunt u zich meer bewust worden van uw gezondheid en kunt u er beter voor zorgen dat uw bloeddruk binnen het juiste bereik blijft.

Wat is systolische bloeddruk?

Als het gaat om het begrijpen van bloeddruk, kan het helpen om dieper in te gaan op de getallen die samen de uiteindelijke meting vormen.

Het eerste getal in de bloeddrukmetingen is de systolische bloeddruk van uw lichaam. Deze meet de druk op uw slagaders, veroorzaakt door de samentrekkingen van uw kloppend hart wanneer het bloed door uw lichaam stuwt. 120 is de ideale systolische bloeddrukmeting, terwijl alles daaronder wijst op een lage bloeddruk. Een meting tussen 120 en 140 kan een aanwijzing zijn dat uw bloeddruk niet onder controle is, terwijl meer dan 140 reden tot bezorgdheid geeft.

Wat is diastolische bloeddruk?

Het tweede getal in een bloeddrukmeting is uw diastolische bloeddruk, die de druk in uw slagaders tussen hartslagen aangeeft.

Een normale diastolische bloeddruk ligt meestal rond 80 of minder, terwijl een meting tussen 80 en 89 als normaal wordt beschouwd, maar hoger dan ideaal. Herhaalde bloeddrukmetingen van 90 of hoger zijn reden tot bezorgdheid, aangezien ze kunnen wijzen op een hoge bloeddruk.

Om de bloeddrukgrafiek te gebruiken, zoekt u gewoon uw hoogste getal (systolisch) aan de linkerkant van de bloeddrukgrafiek en vergelijkt u dit met uw diastolische bloeddruk op de horizontale as. Kijk naar het gedeelte waar de twee lijnen samenkomen op de grafiek om uit te vinden onder welk gebied uw bloeddrukmeting valt.

Wat betekenen uw bloeddrukwaarden?

Hoewel er geen juiste bloeddrukwaarde bestaat, is het belangrijk om het bereik van uw bloeddruk te kennen en te begrijpen, zodat eventuele problemen vroegtijdig kunnen worden opgespoord.

Lager dan 90/60mmHg – Risico op hypotensie. Dit is een lagere waarde dan normaal, maar is niet noodzakelijk reden tot grote bezorgdheid. Wij raden aan een huisarts te raadplegen als iemand voortdurend last heeft van duizeligheid of misselijkheid, omdat dit een teken van hypotensie kan zijn.

91/61mmHg tot 120/80mmHg – Normale bloeddruk. Een bloeddruk binnen dit bereik kan ideale bloeddruk worden genoemd. Het duidt op weinig tot geen risico op ernstige complicaties, zoals een beroerte of hartaanval. Het is belangrijk om dit niveau van bloeddruk te handhaven om de gezondheidsrisico’s te voorkomen die gepaard gaan met hoge bloeddruk.

121/81mmHg tot 140/90mmHg – Pre-Hypertensie. Hoewel in veel gevallen pre-hypertensie volkomen normaal is, kan dit echter het risico op een beroerte verhogen als u bepaalde gezondheidsproblemen hebt of tot een bepaalde etnische groep behoort. Mogelijk moet u op zoek naar manieren om uw bloeddruk te verlagen.

141/91mmHg tot 160/100mmHg – Fase 1 Hypertensie. Een hoge bloeddruk kan het risico op een beroerte of hartaanval verhogen. In dit geval moet u idealiter proberen uw bloeddruk te verlagen tot een normaal niveau.

161/101mmHg tot 180/120mmHg – Fase 2 Hypertensie. Als uw bloeddruk binnen dit bereik valt, duidt dit op een hoge mate van risico voor uw toekomstige gezondheid, het is uiterst belangrijk om te proberen uw bloeddruk omlaag te krijgen.

bloeddruk